"Правий не переставляє стрілку годинника у минуле — він хоче, щоб годинник ішов правильно"(Е.Берк).

Віталій Гайдукевич
21 січня 2020 року - 14:02
398

"Правий не переставляє стрілку годинника у минуле — він хоче, щоб годинник ішов правильно"(Е.Берк).

Консерватори визнають демократію, але не ідеалізують її. (!)
Демократія потребує не лише чистоти процедур волевиявлення, а й розвиненої системи інституційних запобіжників (!)
В руках популістів та маніпуляторів демократія може стати засобом узурпації влади і руйнування державності як такої. (!)

Консерватизм не передбачає готових універсальних політичних моделей і доктрин, тому втілення його ідей у різних країнах спирається на конкретні історичні традиції та звичаї.
На відміну від ідеологій, побудованих на концепції протистояння між різноспрямованими інтересами суспільних груп та індивідів, боротьби як підвалини прогресу й розвитку, консерватизм виступає за солідарність на основі спільної традиції та ідентичності.

КОНСЕРВАТИЗМ, ЦЕ НЕСПРИЙНЯТТЯ КРАЙНОЩІВ ЯК ІНДИВІДУАЛІЗМУ, ТАК І КОЛЕКТИВІЗМУ.

Інтереси індивіда не повинні загрожувати інтересам суспільства загалом. Інтереси суспільства вище інтересів індивідуума. Суспільство є гарантом дотримання інтересів індивідуума.

Консерватизм відкидає гіпертрофований колективізм — тоталітарний антипод до індивідуалізму - коли людина, її індивідуальність та ініціативність розчиняються в колективному, державному.

Соціальна справедливість не тотожна соціальній рівності. (!)

УСІ ЛЮДИ РІЗНІ ВІД ПРИРОДИ.

Без міцної держави суспільство може опинитись у полоні анархії! Якщо треба зробити вибір між індивідом і суспільство, більшість консерваторів на перше місце висувають суспільство.
Тому що СУСПІЛЬСТВО – ГАРАНТ УСТАЛЕНИХ ПРАВИЛ.

Міцний державний механізм встановлює правила і стежить за їх дотриманнями, але «не лізе в душу». Не диктат і зарегульованість, а визначення правил і відстежування за їх дотриманням.

Демократія, не вседозволеність.

***
добірка тез за матеріалами відкритих джерел.

Чи була ця стаття цікавою для вас?
0 Ні